سوددهی جز با افزایش کیفیت نمی شود/ صادرات سایپا تا پایان سال 50 میلیون دلار

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65599149/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری