سقوط SUV مونتاژ ایران خودرو در کانال جدید

قیمت فردا SX5 مدل 1401 در بازار با 20 میلیون کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون تومان رسید. – رویدادهای روزانه – خدمات اقتصادی. قیمت واردا SX5 مدل 1401 در بازار با 20 میلیون کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون تومان رسید، مدل 1400 این خودرو با 30 میلیون کاهش به یک میلیارد و 180 میلیون رسید، همچنین واردا T5 با 20 کاهش قیمت میلیون در بازار..
منبع خبر: اتفاقات امروز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020615558457946112/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری