سقوط آزاد قیمت برخی خودروها در بازار/ کیفیت بنزین داخلی کاهش یافته است؟

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65270805/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری