سرقت خیابانی در تهران

تعداد خیابان هایی در تهران که خطوط تردد آنها در طول روز ربوده می شود با پارکینگ های دوبله و حتی خودروهای سرقتی در حال افزایش است … تعداد خیابان های تهران که خطوط تردد آنها در روز ربوده می شود حتی اجاره خودرو، – تغییر مسیر تردد از خودروها در پارکینگ های خصوصی،
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030338244922470400/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری