سخنگوی العقاب خودروسازان را به تولید خودروهای معیوب متهم کرد

محمدعلی اسفنانی درباره احتمال شکایت مردم از خودروهای خود به قانون تعزیرات گفت: پرونده‌های خودرو شامل عدم تحویل در موعد مقرر می‌شود چرا که در یک نوبت حدود 30 هزار پرونده تشکیل و حکم صادر و اجرا شد.

وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو باید مستقیماً به مراجع قضایی معرفی شود و سایر موارد از جمله امتناع از تحویل خودرو به دستگاه قضایی ارجاع می شود، زیرا اخیراً حدود 4000 خودرو در یک دستگاه توقیف شده اند. از استانداری ها.»

اسفنانی گفت: 4000 دستگاه خودرو به مردم تحویل داده شده که این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه مشکل استاندارد و پلاک برخی خودروها مطرح شد، افزود: 4 هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: در صورت دریافت گزارشی از دپوی خودرو با آن برخورد، تخلفات و خودروهای مردم تحویل داده می شود.

اسفنانی درباره دلایل انبار خودرو نیز گفت: در یک مورد که شخصا وارد عمل شدم و به موضوع پرداختم، تعداد بسیار زیادی خودرو در انبار مشاهده شد و خودروساز نیز مدعی معیوب بودن قطعات شد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246411/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری