سایپا در مسیر رشد قرار گرفت/ آینده روشن سایپا با اقدامات کلیدی انجام شده

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65173905/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2F-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری