سامانه یکپارچه فروش خودرو به مرحله سوم نخواهد رسید؟!چالش تامین ارز به شرکت های خودروساز سرایت کرده و سیاست گذار خودرویی در بخش نامه ای از خودروسازان خواسته تا از مسیرهایی مانند صادرات ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. – سامانه یکپارچه فروش محصولات خودروسازان نیز به دام ارز افتاد و این احتمال وجود دارد تا سیاست گذار خودرویی …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601124002168832/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری