سامانه یکپارچه خودرو حذف می شودوزارت صمت قصد دارد قیمت خودرو را به سمت آزادسازی ببرد که در صورت عملی شدن این برنامه، نحوه فروش خودروها نیز آزاد خواهد شد. – سامانه یکپارچه خودرو تعطیل می شود؟ فروش خودرو با مکانیزم نوبت دهی و از مسیر سامانه یکپارچه فروش تا کنون دو مرحله انجام شده، متقاضیان منتظر مرحله …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020620475515228160/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری