سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو در شهریور باز می شودمدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: در شهریور ماه امکان ویرایش خودرو برای ثبت نامی های مرحله دوم فروش یکپارچه فراهم می شود. – مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: متقاضیانی که در نوبت دوم سامانه یکپارچه، ثبت نام و با گزینه عدم تخصیص مواجه شدند، شهریور تعیین تکلیف می شوند. …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522481440854016/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری