سارقان زورگیر در دام پلیس/ کشف 10 فقره سرقت از نوجوانان

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65625590/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%2F-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری