ساب زون خودرویی ارس فعال می شود/ پیگیری راه اندازی شعبه اتاق بازرگانی در منطقه

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65432579/%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری