زمستان زودرس در بازار خودرو/ قیمت خودرو در هفته پایانی آبان

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65779347/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری