زمان ماراتن خرید خودرو مشخص شد

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020251048040632320/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری