زمان ثبت نام مرحله سوم طرح یکپارچه فروش خودرو مشخص شدبه گزارش خبرجو24، زمان ثبت نام مرحله سوم طرح یکپارچه فروش خودرو مشخص شد مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو درباره مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو توضیح داد. – مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو درباره مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو توضیح داد.تا امروز دو مرحله از طرح …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020512857521641472/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری