رییس جمهور تکلیف فروش خودرو را مشخص کرد

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66736553/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری