رکوردشکنی دولت و مجلس در مالیات گیری از مردم /بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟!به گزارش ساناپرس، رکوردشکنی دولت و مجلس در مالیات گیری از مردم /بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟! جریان اصولگرا از سال1398 تا به امروز با دراختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، – رسول سلیمی: دولت و مجلس اصولگرا در مدت تصدی بر قوای مجریه و مقننه، بیش از 20 مالیات و هزینه جدید …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020615261511026688/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%2F%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری