رونمایی از سامانه راداری ضدریزپرنده ها در رژه روز ارتش + ویژگی های فنی و عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020117069959188480/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری