روند مناسب کیفی سازی محصولات در سایپا/ ادامه افزایش تولید خودروسازان

دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65569598/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%2F-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری