روند مناسب کیفی سازی محصولات در سایپا/ترسیم افق مناسب برای صنعت خودرو کشور

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65512915/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%2F%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری