روزهای کاری در هفته به 4 روز کاهش یافته است!

لامبورگینی یک هفته کاری چهار روزه را برای کارمندان تولید در نظر گرفته است. – به گزارش ساعت 9 صبح؛ لامبورگینی با اتحادیه ها به توافق رسیده است تا به کارگران تولیدی خود یک هفته چهار روزه بدهد زیرا گروه های تولیدی بیشتری ساختار هفته کاری کارمندان خود را بررسی می کنند. اتحاد. اتصال…
منبع خبر: ساعت 9 صبح
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020901631212171264/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری