روایت پیش فروش عجیب خودرو توسط یک شرکت خاص در تاکستان/ اینجا دیگر کسی دل و دماغ کارکردن ندارد!

هیجان کاذب بخشیدن به اخبار این پدیده و صحبت کردن از رقم های کلان و رویایی، سبب شده افراد زیادی بدون کسب اطلاعات کافی از قانونی یا غیرقانونی بودن این مراکز و نحوه کار آن ها، اسیر اژدهای طمع شوند و داشته و نداشته خود را در معرض نابودی قرار دهند.

افزایش چشمگیر این مراکز در این شهرستان روند نگران کننده ای به خود گرفته تا جایی که اخیرا دادستان تاکستان اعلام کرد بیش از 18 مجموعه مانند پیتزا فروشی و عطاری که اقدام به پیش فروش خودرو می کردند، شناسایی و پلمب شدند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011268103050727424/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1

این روزها فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو و سودهای عجیب و غریب آن ها، نُقل بسیاری از محافل در قزوین و شهرها و روستاها و حتی استان های اطراف شده است.

  رشد قارچ گونه شرکت های پیش فروش خودرو در تاکستان طی سالهای اخیر، بیشتر شرکت های پیش فروش خودرو فعالیت خود را در تاکستان کلید زدند و در ادامه به سایر نقاط نفوذ کردند.

در حالی که در موارد زیادی، تجربه نشان داده ناآگاهی، طمع و اعتماد بیجا خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، همچنان شاهد آن هستیم افرادی برای یک شبه پولدار شدن، وارد بازی می شوند که سکانس پایانی آن را باید در راهروهای دادگستری و مراجع قضایی جستجو کرد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری