رفع اختلال سایت فروش ایران خودرو / تمدید زمان فروش فوق العاده تا چهارشنبه

منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66342722/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری