رشد 107 درصدی تیبا صندوقدار + نمودار

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020105274979764224/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری