رتبه هفتم ایران در مصرف بنزین

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020143151079714816/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری