راه اندازی چهارمین موسسه موسیقی شرکت ایساکو در تعمیرگاه مرکزی شماره شش

چهارمین آکادمی ایساکو با هدف افزایش بهره وری و توانمندسازی دانشجویان دانشکده های کار و دانش در زمینه خدمات پس از فروش خودروهای سبک در کارگاه شماره 6 تعمیرات مرکزی ایران خودرو راه اندازی شد. – به گزارش بازار به گزارش ایران خودرو، این گروه با همکاری آموزش و پرورش…
منبع خبر: خبرگزاری بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020702513083867136/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری