راهکارهای کاهش مصرف سوخت در هوای سرد | به طور معمول در زمستان

حدالمقدور چند سفر را در یک سفر جای داده و دفعات زیادی اقدام به راه اندازی دوباره خودرو نکنید.

خودروی شما در برف و یخ هم سوخت بیشتری مصرف می کند.

تایرهای خودروی شما هم تماس کمتری با جاده خواهند داشت که بدان معناست که تمام قدرت خودروی شما به جاده منتقل نخ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65492074/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF

با چک کردن میزان باد تایرها ئ همین طور اضافه کردن مقار باد در صورت لازم مصرف سوخت کمتر خواهد شد.

به طور معمول در زمستان 10 درصد مصرف سوخت خودرو بیشتر می شود با رعایت چند نکته می توان این میزان را کاهش داد.

خودرو در این حالت با استفاده از گرمای موتور، بسیار سریع تر گرم می شود.

پارک کردن خودرو در پارکینگ های سرپوشیده باعث می شود خودرو گرم تر بماند و زمان کمتری صرف گرم کردن خودرو شود.

به جای این که در حالت توقف اقدام به گرم کردن خودروی خود کنید، شروع به حرکت کنید.

همین طور می توانید از روغن موتورهایی که برای هوای سرد طراحی شده اند، استفاده کنید تا اصطکاک موتور خودرو، کاهش یابد.

به طور کلی، به صرفه ترین سرعت، 45 مایل در ساعت است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا؛ با انجام چند کار و توجه به نکاتی می توان مصرف سوخت خودرو را در هوای سرد بویژه در زمستان کاهش دهید.

اگر جاده پوشیده از یخ باشد، شما مجبورید با سرعتی بسیار کمتر از این مقدار حرکت کنید.

سعی کنید از سیستم ضدیخ بیش از حدی که لازم است استفاده نکنید.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری