راهکارهای عملیاتی شدن ریال دیجیتال/ نقشه اوپک پلاس برای نفت

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66710069/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%2F-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری