دو شوک که قیمت خودرو را به مرز انفجار می رساند

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020154345528162304/%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری