دولت دستش را از روی خودرو بردارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020422347533645824/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری