دولت جوجه می فروشد، دولت ماشین می فروشد

سال گذشته به دلیل سیاست نادرست وزارت امنیت، وضعیت بازار خودرو بدتر شد. خودروسازان عرضه نداشتند و کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت و آشفتگی در بازار خودرو شد.
منبع خبر: اسمارتک نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021238299827232768/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری