دنده عقب ایران خودرو در عمل به دستور رییس جمهور!

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011211908852213760/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری