دلیل ناکارآمدی وزارت صمت چیست؟

کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه های خود را در رابطه با وزارت امنیت به صراحت اعلام کنند، چه می خواهند با مدیران مجاز نالایق و نالایق همکاری کنند یا با تغییر آنها واقعاً می خواهند به این وزارتخانه دستور اساسی بدهند. به گزارش سایت خبری پیرسون،…
منبع خبر: شخص
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030413430473451520/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری