دغدغه اصلی نمایندگان مجلس چیست ؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66293467/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری