دستورالعمل جدید شورای رقابت برای بازار خودرو؛ به نفع دلالان و علیه سهامداران

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66707271/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%9B-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری