در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی حضور داریم/سال آینده تا 15 هزار دستگاه خودرو وارد می کنیم

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011243055871854592/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%2F%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری