در سال 1402 بازار خودرو از تورم جلو خواهد زد؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020125638165495808/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری