در آیین نامه واردات خودرو همچنان انحصار وجود دارد/ دوخودروساز داخلی می خواهند واردات را هم در دست بگیرند

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65583096/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری