درباره معضل تک سرنشین بودن خودرو های شخصی | تنهایی سفر نکن!

دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65107416/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%26%23124%3B-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری