درآمد جدید بورس از پشیمانی خریداران/ ماجرای یک مصوبه عجیب

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66432686/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری