دخل دولت از 54 هزار خودروی لوکس

آمارهای سازمان امور مالیاتی حکایت از این دارد که در اجرای تکلیف مقرر در بند ف قانون بودجه امسال تعداد خودروهای گران قیمت و لوکس و میزان مالیات متعلق به آنها ۵۴ هزار دستگاه بوده و مالیات تشخیصی برای این خودروها ۵۰۸ میلیارد تومان تعیین شده است.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65348603/%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3

سازمان امور مالیاتی با کمک نیروی انتظامی تا کنون 54 هزار خودرو با ارزش بیش از یک میلیارد تومان را در کشور شناسایی کرده است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری