خودرو از رده خارج چینی به ایران می آید

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020211120758786048/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری