خودروی محبوب به زیر 1 میلیارد و 500 میلیون برگشت +جدول

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020220186387865600/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری