خودرویی که یک روزه میلیاردی گران شد

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103611267137536/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری