خودروها از ابتدای پاییز چقدر گران شدند؟/ این دو خودروها 70 میلیون تومان بالا رفتند

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65644737/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری