خودروهای وارداتی به کاهش قیمت خودرو کمک نمی کند/ متقاضی خودروهای وارداتی در قشر ضعیف و نه قشر مرفه است

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65496854/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری