خودروهای عرضه شده در مرحله دوم چند؟ | گام دوم مرحله دوم فروش

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، پس از ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط از بانک ها به سامانه، سایت سامانه از چهارشنبه گذشته (سوم خرداد ) شد و مشتریان تا پایان پنجشنبه شب، 300 هزار خودرو ثبت نام کردند.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

– گام دوم مرحله دوم فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه (ثبت پنج اولویت خودرویی متقاضیان) از چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

با توجه به سردگمی هایی که در قیمت خودروهای مونتاژی پیش آمد و با توجه به اینکه قیمت خودروهای مونتاژی که قرار شد براساس مصوبه شورای رقابت باشد، به طور رسمی اطلاع رسانی نشده، هنوز تعداد زیادی از مشتریان نمی دانند کدام قیمت ها ملاک است.

گفتی است که این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی می شود و 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327302228443136/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

سایت سامانه برای این ثبت درخواست خودرویی متقاضیان تا چهارشنبه هفته جاری ( 10 خرداد) فعال خواهد بود.

گام دوم مرحله دوم فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه (ثبت پنج اولویت خودرویی متقاضیان) از چهارشنبه گذشته آغاز شده و تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری