خودروهای بدون قرعه در اسفند

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66925456/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری