خودروهای ایرانی یک شبه بیش از ۱۰ میلیون گران شدند / پژو رکورد گرانی را زد

خودروهای کوییک نیز در این مدت گران شدند به طوری که کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۲۲۰ میلیون تومان در روز چهارشنبه گذشته امروز به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

بررسی نوسانات قیمتی در بین خودروهای پژو حاکی از آن است که خودروهای این گروه از چهارشنبه گذشته تا امروز به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گران شده‌اند؛ پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از چهارشنبه گذشته تا امروز ۱۰ میلیون تومان گران شده‌است و درحال‌حاضر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده‌است.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودروهای تیبا حاکی از آن است که خودروهای این گروه به طور میانگین از چهارشنبه گذشته تا امروز ۵ میلیون تومان گران شده‌اند؛ تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۲۱۶ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۶ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۳۳ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

خودروهای دنا بیش از ۶ میلیون تومان گران شدند

خودروهای شاهین نیز در این مدت جهش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که شاهینG مدل ۱۴۰۱ از ۴۱۰ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۲۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان گران شده‌است و ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

خودروهای سمند و ساینا نیز در این مدت گران شدند به طوری که ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ از ۲۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است و سمند LX EF۷ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۳۳۳ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۳۳۶ میلیون تومان رسیده‌است.

خودروهای شاهین ۱۰ میلیون تومان گران شدند

پژو پارس نیز در این مدت از جهش قیمت‌ها در امان نبوده‌است به طوری که مدل ۱۴۰۰ این خودرو از ۴۲۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۴۳۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۷ میلیون تومان گران شده‌است و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

جهش ۵ میلیون تومانی خودروهای تیبا

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۳۲۱ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۳۳۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت به ترتیب ۳ و ۱۵ میلیون تومان گران شده‌اند و ۳۴۰ و ۳۶۵ میلیون تومان قیمت خورده‌اند و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۱۲ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۴۱۸ میلیون تومان رسیده‌است.

منبع: خبرآنلاین


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65963570/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88

جهش ۱۱ میلیون تومانی قیمت خودروهای پژو

بررسی قیمت خودروهای رانا حاکی از آن است که خودروهای این گروه مانند خودروهای گروه پژو از چهارشنبه گذشته تا امروز به طور میانگین افزایش قیمت ۱۱ میلیون تومانی را تجربه کردند؛ رانا پلاس مدل ۱۴۰۰ از ۳۴۴ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان گران شده‌است و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

بررسی نوسانات قیمتی در بین خودروهای دنا موجود در بازار نیز حاکی از آن است که خودروهای این گروه از چهارشنبه گذشته تا امروز به طور میانگین ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گران شدند؛ دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ از ۴۴۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۴۴۸ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده‌است و ۴۶۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۷ میلیون تومان گران شده‌است و ۴۳۲ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

رانا به طور میانگین ۱۱ میلیون تومان گران شد

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری