خودروهایی که به زودی وارد بازار می شوند | در حال حاضر خودروسازان

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران با پوست اندازی پلتفرمی، در شرایطی در دولت سیزدهم کلید خورد که مشکلات نقدینگی به واسطه قیمت گذاری دستوری خودرو، مانعی بزرگ در تداوم این مسیر پیش بینی می شود.

– در حال حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار میلیارد تومانی روبه رو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است.

بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و بخش مهمی از آن نیز به مقابله تحریمی صنعت خودرو اختصاص دارد، حرکت به سمت پلتفرم های جدید و رویکرد پوست اندازی پلتفرمی مورد تاکید قرار گرفته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66087627/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

این امر گردش نقدینگی در شرکت های خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژه .

در حال حاضر خودروسازان با زیان 150 هزار میلیارد تومانی روبه رو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است.

این امر گردش نقدینگی در شرکت های خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژه های بزرگی همچون حذف پلتفرم های قدیمی و تولید بر اساس پلتفرم های جدید را تحقق بخشند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری