خودرو، کاهش ارزش معاملات را رقم زد/ بانکی ها روی خط آغاز رالی بورس

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66706579/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF%2F-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری